петак, 17. јул 2015.

13. jul: Crnogorci zaslužuju moderno i slobodno društvoIstorijska vertikala crnogorske državnosti, koja seže sve do Barske bitke 1042. godine, doživjela i svoj međunarodno-pravni trijumf na današnji dan 1878. godine na Beerlinskom kongresu. Sticajem okolnosti, 13. jula 1941. godine u fašizmom porobljenoj Evropi, crnogorski narod podigao se na prvi i tada najmasovniji ustanak protiv fašističkih i nacističkih okupatora  te na taj način vaskrsao onaj stari duh slobodne države Crne Gore koji je decenijama potiran i prikrivan. Ono što sa današnje distance sigurno možemo zaključiti jeste da je 13. jul 1941. koji je još jednom potvrdio crnogorsko postojanje i opredijeljenost Crne Gore ka demokratiji i slobodi, definitivno bio kamen temeljac za ono što se dogodilo 21. maja 2006. godine.

четвртак, 25. јун 2015.

Represija ne daje rezultate, potrebna podrška i razumijevanjeDanas u Podgorici akcijom Juventasa i Mladih Liberala završena je međunarodna kampanja “Podrži, ne kažnjavaj” koja se prvi put obilježava ove godine u Crnoj Goru na Međunarodni dan borbe protiv zloupotreba droga. Mladi LPCG i Juventas proteklih dana obilježili su ovu kampanju i u Baru, Bijelom Polju i Kotoru gdje su razgovarali sa mladima o izazovima zloupotreba droga u tim gradovima. Tim povodom, oni su danas održali i zajedničku konferenciju za medije.

Mladi u Crnoj Gori smatraju da je sistem podrške toj populaciji koja počinje da ekperimentiše sa psihoaktivnim supstancama nedovoljno razvijen, a da nivo stigme i diskriminacije utiče na povećanje broja zavisnika od droga, kazala je programska direktorica nevladine organizacije Juventas, Tijana Žegura.

Mladi LP i Juventas: Nedostaju servisi podrške i pomoći zavisnicima Danas je u Kotoru u okviru kampanje „Pruži podršku, a ne kažnjavaj“ održan sastanak aktivista NVO Juventas i Mladih Liberalne partije iz ovog grada. Kampanja „Podrži, a ne kažnjavaj“, prioritizuje zdravstvenu i socijalnu zaštitu korisnika psihoaktivnih supstanci, njihovih porodica i zajednica u kojima žive, nasuprot ustaljenog modela pravnog kažnjavanja ove kategorije stanovništva. Oni su ranije u drugim gradovima analizirali probleme narkomanije među mladima, što donosi legalizacija marihuane i kako se može sanirati posljedice zloupotrebe droga.
Mladih LP su ukazali na postojanje velikog problema zloupotrebe droga među mladima u Kotoru, gradu „u kojem je važnije da okolina ne sazna da neko ima takav problem, nego liječenje, zdravlje i na kraju život te mlade osobe“. Kotor je grad čiji je Dom zdravlja posljednjih mjeseci imao problema u snadbijevanju medikamenata za liječenje bolesti zavisnosti, konkretno kod opijatskih zavisnika.

LP i Juventas: 84% korisnika probalo drogu kao maloljetni, država nema odgovor


Danas je u nastavku međunarodne kampanje “Pruži podršku, a ne kažnjavaj”, koja se po prvi put održava u Crnoj Gori, održan sastanak aktivista NVO Juventas i Mladih Liberalne partije u Bijelom Polju.
Mladi iz Bijelog Polja, kao i prethodnog dana mladi iz Bara, su naglasili da je najveći problem nedostatak kvalitetnog rada sa njihovom generacijom u Crnoj Gori. Smatraju da je nedovoljno razvijen sistem podrške mladim ljudima koji počinju da eksperimentišu sa psihoaktivnim supstancama u sve ranijem uzrastu, da su postojeći servisi veoma malo prilagođeni mladima, te da je nivo stigme i diskriminacije mladih ljudi koji traže pomoć izuzetno visok, što direktno utiče na opadanje broja onih koji se obraćaju institucijama sistema, odnosno na povećanje broja mladih koji imaju problem sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci.

Legalizacija kanabisa doprinosi smanjenju štete od zloupotreba droga


Danas u Baru pokrenuta je prva kampanja „Podrži, a ne kažnjavaj“, koja se u svijetu obilježava kao suprotnost tradicionalnom načinu obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, koji zastupa na prvom mjestu borbu protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Sa druge strane, kampanja „Podrži, a ne kažnjavaj“, prioritizuje zdravstvenu i socijalnu zaštitu korisnika psihoaktivnih supstanci, njihovih porodica i zajednica u kojima žive.  Na ovaj način, organizacijom aktivnosti u više gradova, Crna Gora se pridružila globalnoj kampanji, koja se organizuje već četvrta godina za redom. Akcija koju je pokrenuo NVO Juventas, a uz podršku Mladih Liberalne partije ima za cilj da podigne svijest o izazovima koje korišćenje droga predstavlja za naše društvo sa posebnom pažnjom na mlade ljude.

понедељак, 08. јун 2015.

Borančić: Članstvo u NATO je odbrambeni štit protiv radikalnog ekstremizmaTurbulenti događaji na međunarodnoj sceni nijesu mogli a da ne ostave značajan traga na naše, još uvijek politički i ideološki nesređeno, područije. Tim prije što je posljednja decenija obilježena procesom globalizacije koji je svako društvo i dražu učinio potpuno otvorenom i bliskom sa drugim društvima i državama. Pored svih pozitivnih posljedica koje donosi globalizacija svjetskog društva, ovih dana svjedočimo i njihovim masovnim zloupotrebama od strane socijalno marginalnih grupacija i ekstremnih, agresivnih pojedinaca. Posebno otežavajuća okolnost jeste i ekonomska nesigurnost na evropskom kontinentu ali izgleda i nedostatak jasno definisane društveno-političke platforme lidera modernog i demokratskog svijeta koja nudi izvjesnu budućnost.

уторак, 26. мај 2015.

Đe je Crna Gora 9 godina nakon obnavljana nezavisnosti?Crna Gora uoči samog jubileja, 10. godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore, gotovo da je zaboravila ona osnovna načela i ideale koje smo ugradili u temelje novog društva u noći 21. maja 2006. godine. Liberali sa posebnom pažnjom analiziraju učinke i poziciju Crne Gore ali i našeg društva do današnjeg dana. Liberalna ideja slobodne Crne Gore koju smo proklamovali prije gotovo tri decenije jeste doživjelatrijumflnu pobjedu, pitanje je na koji je način i koliko kvalitetno usmjerava energija koja je proizašla iz te pobjede. Čini se da je u najvećoj mjeri ona ostala neiskorištena.

Takvo stanje koje može biti odraz nespremnosti ili zamora političkih elita da se suočavaju sa sve većim izazovima koji neminovno dolaze sa suverenošću za koju smo se zajedno opredijelili  ali i odraz nespremnosti društva, naviklog na konformizam komunističkog sistema, da promišljeno donosi odluke o sopstvenoj budućnosti i odgovorno snosi polsjedice za takve odluke.