четвртак, 16. октобар 2014.

Borančić: Vladavina prava je preduslov za društveni napredak

Izjava za portal kodex.me
Crna Gora prva je u redu država koje pregovaraju za ulazak u Evropsku uniju, određeni napredak Evropska komisija je prepoznala, ali dva najvažnija poglavlja 23 i 24 i dalje predstavljaju najveći izazov. Evropska komisija bi, ukoliko ne bude pomaka kada je riječ vladavini prava, mogla da aktivira takozvanu klauzulu o balansu za Crnu Goru što zapravo predstavlja "zamrzavanje" pregovaračkog procesa kada je riječ o ostalim poglavljima poglavlja. Dakle, ako je napredak u vladavini prava značajno umanjen, Komisija može, pošto je iscrpjela sve druge raspoložive mjere, da zaustavi pregovaranje za ostala poglavlja.
"Vladavina prava je preduslov za društveni napredak. Vladavina prava i snažnije reforme u toj oblasti najveći su problem sa kojim se crnogorski sistem susrijeće u procesu evro-integracija, što je ocjena i u ovogodišnjem Izvještaja EU o napretku naše drave, kaže za Kodex Ammar Borančić iz Liberalne partije.
On tvrdi da je Crna Gora kvalitetno usaglasila najveći dio pravnog sistema i zakonske regulative sa standardima naprednih demokratija Evropske Unije.
"No, najveći problem i dalje jeste implementacija takvih zakonskih rješenja, koja izgleda još uvijek nijesu zaživjela u praksi.
Ono što je neophodna pretpostavka za uspostavljanje i funkcionisanje takvog sistema jeste najprije politička volja onih struktura koje su odgovorne za kvalitet implementacije zakona i onih koji su odgovorni za sankcionisanje u slučaju nečinjenja. Druga bitna pretpotavka jeste profesionalizacija izvršnih organa i organa sudskog i tužilačkog sistema. Administracija zadužena za te oblasti, očigledno nije pokazla sposobnost da se nosi sa novim sistemom rada i da praktično uspostavi sistem vladavine prava u Crnoj Gori. Nedostatak stručnog znanja i profesionalne i građanske hrabrosti možda je i najveća prepreka u tom smisli", jasan je Borančić.
On kaže da će pravna država i država vladavine prava mjeriti svoja dostignuća isključivo djelotvornim kreiranjem društvenog ambijenta jednakosti pred zakonom, pravne sigurnosti svih građana koja će biti zagarantovana pred svakim sudom i tužilačkim organima i konačno svrsishodnim sankcijama koje će državu i društvo učinjeti sigurnim mjestom za život građanstva.
"Jedino na taj način, čini se, stvoriće se uslovi i za sveopšti društveni napredak i poboljšanje kvaliteta i standarda života u svim oblastima", zaključio je Borančić.

петак, 19. септембар 2014.

Mladi nemaju previše izbora za budućnost

Ammar Borančić za portal KodeX.me

Crnogorska privreda, industrija, preduzetništvo i ekonomija već godinama nemaju jasnu strategiju održivog razvoja. Jedina ideja jeste jednokratko i kratkoročno zadovoljenje potreba birokratskog aparata i njegovoih činovnika. Preciznije, kupovina socijalnog mira u društvu, sveopštom rasprodajom svih industrijskih, privrednih i prirodnih resursa bez kojih naša zemlja ostaje, kako su to liberali definisali, “prosijak na zlatnom tronu”, a koje buduće generacije neće tako lako obnoviti ili povratiti.
Bojim se da neulaganje takvih sredstava u konkretne projekte i obnovu industrijskih postojenja, dugoročno, može biti pogubno i dovesti državu u dužničko ropstvo koje je sve izvjesniji scenarijo i oštrica koja zloslutno visi nad crnogorskom državom.
Razumljiva je, stoga, eskalacija nezadovoljstva radničke klase i većine prosječnog stanovništva koje ne vidi mogućnost da svoje stručne vještine iskoristi za poboljšanje sopstvenog životnog standarda. Ono što je najgore, što se našoj, generaciji mladih ljudi koji stasavaju na crnogorskim univerzitetima, ne ostavlja previse izbora za ulaganje u svoju budućnost i sopstvenu zemlju.

Ammar Borančić
Liberalna partija CG

уторак, 12. август 2014.

Mladi liberali o problemima nezapošljenosti i iseljavanja mladih

Mladi Liberalne partije učestvovali su na redovnoj Konferenciji ISEEL mreže mladih liberala Balkana u Skopju. U radu konferencije na temu „Nezapošljenost i migracije mladih u zemljama regiona“ učestvovali su su predśednik Mladih Liberala Crne Gore Ammar Borančić i potpredśednik Luka Vučinić.
Cilj Konferencije jeste da analizira i ponudi konkretna rješenja u vezi sve veće stope nezapošljenosti mladih obrazovanih ljudi koji zbog takve situacije sve češće napuštaju svoju zemlju. Učesnike Konferencije u uvodnom dijelu pozdravili su Emil Kirjas generalni sekretar Liberalne internacionale i Wouter Schroer međunarodni sekretar VVD holandske liberalne partije.
O problemima migracija stanovništva u regionu učesnicima je govorio Gjoko Avramčev bivši ambasador Makedonije pri Ujedinjenim nacijama UN u Ženevi, koji je analizirao uzroke i istorijat iseljeništva u državama Balkana te predstavio najnovije trendove i tokove kretanja migracija sa posebnim osvrtom na mlade ljude visokog stručnog obrazovanja, što će dugoročno biti veliki problem svakoj državi regiona.
Kate Arsovska, poznata makedonska novinarka i PR ekspert približila je mladim političku situaciju u Makedoniji u odnosu na region koji dijeli iste probleme kada je u pitanju korišćnje resursa mladih ljudi i valorizacija potencijala i znanja koje posjeduju mladi. Konkretna rješenja koja se temelje u liberalnoj politici ponudio je prof. Igor Jovanovski, ekspert za liberalizam, koji je ukazao na posljedice ekonomske krize čije su najveće žrtve mladi te pogubnost pokušaja da se ona riješi neliberalnim političkim sredstvima.
Konferencija u Skopju ukazala je na sličnost problema koji potresaju sve države bivše Jugoslavije i šireg regiona i identične političke prepreke koje decenijama sprječavaju snažniji napredak ekonomskih, obrazovnih i tržišnih potencijala mladih. U tom smislu, Mladi liberali nastaviće u svojim državama da se bore za principe slobodnog društva i tržišta koje će mladom čovjeku omogućiti jednake uslove za valorizaciju svojih znanja i sposobnosti.

PR služba Liberalne partije

недеља, 06. јул 2014.

Intervju: Predsjednik Mladih liberala CG Ammar Borančić za Kodex

Predsjednik Mladih liberala Crne Gore Ammar Borančić, u intervjuu portalu Kodex govori o položaju mladih u našoj državi, o tome šta se može učiniti kako bi se stanje popravilo, ali i o brojnim problemima sa kojima se crnogorsko društvo danas suočava.
Kodex: Da li Crna Gora pruža dovoljno dobre uslove za život i rad mladih ljudi?
Borančić: Društvo u tranziciji kakvo je Crna Gora, nema jasno definisano tržište i pravila slobodnog trišta. To je ono što je problem svih građana, ali u prvom redu mladih ljudi i obrazovanih generacija koje izlaze sa univerziteta i koračaju u nepoznato. Mladi moraju imati više primjenjivih vještina koje će ih učiniti konkuretnim na modernom tržištu države ali i Evropske unije. Konkurencija gradi zdravo i liberalno tržište i nudi najkvalitetniji proizvod. Obezbijedivši uslove za zasnivanje malih preduzeća, koja su osnov svake ekonomije, mladim ljudima, država će dugoročno riješavati i problem ekonomske i finansijske krize.
Tek tada, možemo govoriti o dobrim uslovima za život mladih ljudi koji će svojim znanjem i vještinama obezbijediti samostalno privređivanje i život koje je preduslov i za afirmaciju slobodnom mišljenja i formiranje slobodnih stavova.

Kodex: Da li mladi ljudi nose najveći teret krize u kojoj se CG danas nalazi?
Borančić: Nažalost, to je tako. U kriznim vremenima, najčešće se zapostavlja ono što se smatra najmanje važnim, a što je zapravo od najvećeg značaja. Između ostalog, to je i potencijal mladih ljudi, koji se pretežno posmatra kao teret i problem, a ne resurs. Mladi liberali svojim programskim aktima segmentirano su obradili probleme mladih ljudi i ponudili konkretna rješenja. U tom smislu,  mladi su prepoznati kao žrtve širokog dijapazona posljedica koje nosi kriza, nasilje, opadanje nivoa obrazovanja, nemogućnost upoznavanja novih kultura i država, zdrav život mladih itd.
Uvjereni smo da se sveopštom edukacijom mladih ljudi i davanjem odgovornosti mladim da donose odluke koje se tiču mladih može doprinijeti da se takve posljedice ublaže.
Liberalna partija je u tom smislu, odlukom najviših partijskih organa, potpuno podmladila sve svoje rukovodeće kadrove, ukazavši povjerenje mladim ljudima, njihovim sposobnostima i znanjima. Nažalost, većina političkih grupacija mlade još uvijek tretira kao predizborno pogonsko gorivo koje nema svoju važnost u postizbornim odlukama.

Kodex: Da li je važno da se mladim ljudima pruži prilika da jasno artikulišu svoje stavove,  bez bojazni od bilo kakvih političkih stega?
Borančić: Vrlo je važno, da se mladi ljudi, prije svega, zainteresuju da javnim iznošenjem svojih stavova utiču na pozitivne društvene tokove kritikujući sve društvene anomalije i potencijalno loše odluke sistema, sugestirajući svoju viziju naprednog društva.
Mladi moraju da shvate da odluke koje Crna Gora donosi danas, opredjeljuju kvalitet njihove budućnosti i standard njihovog života. Ako mladi sanjaju i žele drugačiju Crnu Goru, treba da znaju, niko osim njih je ne može promijeniti. Mladi liberali svojim djelovanjem nastoje da ohrabre i podstaknu mlade ljude da se što više uključe u argumentovanu javnu raspravu o budućnosti Crne Gore.

BEZ  KOMPASA

Kodex: Prema Vašem mišljenju, koju su najveći problemi crnogorskog društva danas?
Borančić: Crnogorsko društvo i dalje tumara bez ikakvog kompasa koji bi pokazao put. Mi imamo jasnu viziju đe Crna Gora treba da stigne, to je članstvo u porodicu modernih i progresivnih demokratija, članstvo u EU i NATO savez. No, bojim se da nemamo jasno definisanu platformu i mapu takvog puta. Stagnacija u bipolarnim nacionalističkim politikanskim i sve dubljim socijalnim podijelama, živo je blato koje, ako se brzo ne odlučimo što želimo, prijeti da proguta i ovo što smo do sada stvorili.
Crnoj Gori pripada da bude u društvu slobodnih, velikih i modernih država, a mi smo dužni da je takvom i učinimo i tamo dovedemo, to jeste jedna od osnovnih misija liberala.

среда, 18. јун 2014.

Mladi žrtve politikanskih nadgornjavanjaMladi ljudi u središtu su interesovanja i djelovanja Liberalne partije, štostoji i u programskim opredjeljenjima liberala, i vjerujemo da mladi ljudi moraju biti najveći prioritet i crnogorskog društva i države.
Nažalost, mi ne prepoznajemo napore bilo koje institucije ili organa u tom smjeru. Konstantna marginalizacija mladih ljudi, posebno na mjestima đe se kreira politika mladih i za mlade, za rezultat ima samo stihijsko uništavanje još jednog, možda i najvažnijeg, društvenog resursa koji je jedini neophodan za zdravu i progresivnu budućnost naše države. Posmatranje mladih kao temeljnog potencijala društva a ne kao jednokratnog problema, koji isto tako treba i riješiti, jedino je rješenje za dugoročni opstanak crnogorske države i društva.
Politikanstvo i sitni dnevno-politički računi koje vladaju crnogorskom javnom scenom posljednjih dana, pravi su pokazatelj odnosa svih političkih i društvenih subjekata prema mladima. Tužno je da mladi služe kao pogonsko gorivo svake političke kampanje i propagande, dok nakon okončanog izbornog procesa, njihov glas potpuno utihne i nema nikakvih mogućnosti da utiče na odluke političkih subjekata u kojem smjeru mladi žele da kreiraju političku budućnost, Crne Gore. One Crne Gore u kojoj će baš ti mladi ljudi živjeti i privređivati.
Stoga, vrlo je važno da se mladim ljudima pruži prilika da jasno artikulišu svoje stavove bez bojazni od bilo kakvih političkih stega. Na tim osnovama, potrebno je izgraditi platformu razvoja potencijala svakog mladog čovjeka. Stvaranje sistema jednakih mogućnosti đe će mladi za svojim znanjem i stručnošću imati mogućnost da privređuju i što prije otpočnu samostalan život i posao.

Liberalno tržište i kapitalistički sistem zahtijevaju stalno prilagođavanje i inovativne ideje koje će biti konkurente na tom i takvom tržištu. Mladi u Crnoj Gori moraju i u u obrazovnom procesu dobijati više praktičnog znanja a državni organi moraju omogućiti slobodan pristu praktičnim obukama mladih. Samo na ovaj način mladi u Crnoj Gori mogu biti spremni da konkuriši svojim kolegama na tržištima regiona kao i na tržištu EU čijem članstvu naša drzava teži.

Vrlo je važno da i država opredijeli određena sredstva koja bi kroz namjenske fondove podstavka i pomogla mlade da pokreću sopstveni biznis. Država će tako pospješiti i pokretanja malih i srednji preduzeća koji su danas osnov svake ekonomije i sitema, posebno u malim zajednicama kao što je naša država.
Na kraju, iz slobodne tržišne konkurencije rađaju se najkvalitetnije ideje i mladi će imati podsticaj da stalno modifikuju svoj prozivod koji će na kraju potpuno usavršen ponuditi kupcu na tržištu naše države i tržištu Evrope.


Ammar Borančić

Predśednik Mladih Liberala Crne Gore


среда, 11. јун 2014.

Mladi Liberali na regionalnoj Konferenciji o upravljanju životnom sredinom

Predsjednik Mladih liberala Crne Gore i Mladih liberala Podgorice, Ammar Borančić i Nikola Obradović, učestvovali su danas na regionalnoj Konferenciji "Izazovi i iskustva u upravljanju životnom sredinom regiona" koju je u Podgorici organizovao OEBS i NVO Ekološki pokret "Ozon".

Na Konferenciji su govorili brojni stručnjaci, predstavnici ministarstva i ekoloških organizacija regiona koji su sa učesnicima podijelili iskustva usjednih država u kreiranju politika očuvanja životne sredine i oddrživog razvoja. Učesnicima se obratila i ambasadorka Janina Hrebickova, šefica misije OEBS-a u Podgorici.
Predsjednik Mladih liberala Ammar Borančić  kazao je da Crna Gora, iako, deklarativno ekološka država, suštinski ne radi ništa na poboljšanju kvaliteta upravljanja životnom sredinom, štaviše, prirodni resursi potpuno su urnisani, crnogorska obala nestaje a podmorije je zagađeno dok je život prostor trajno devastiran nelagalnom i stihijskom gradnjom.
Mi u LPCG smatramo, zato, da je neophodno posvetiti se održivom razvoju i u saradnji sa  lokalnim zajednicama,stručnjacima i građanstvom, odrediti jasne prioritete u cilju rješavanja ekološke krize u narednoj deceniji, isto tako, potrebno je mapirati ekološke crne tačke države i posvetiti se njihovom temeljnom saniranju, u konačnom, potrebno je usvojiti dugoročni plan održivog razvoja, odnosno razvoja ekonomije i privrede zemlje koji će biti komplementaran sa očuvanjem i mogućnošću brze obnove takvog zemljišta ili njegove okoline koja se koristi u svrhe ekonomskog progresa zarad očuvanja za buduće generacije. To je politika svakog zdravog i civilizovanog društva. U suprotnom, Crnogorci rizikuju da poput nekih latino-američkih država, postanu "prosjaci na zlatnom tronu", dnosno, da nas čeka neizvjesna budućnost gdje ćemo "sjedjeti na pepelu naših resursa".
Na kraju, moramo dati svoj maksimalni doprinos izgradnji ekološke svijesti i ekološke etike kod svih građana, koja danas više nije pitanje kulture građanina već njegove svijesti i savjesti, kazao je Borančić.

PR služba LPCG

понедељак, 02. јун 2014.

Borančić novi portparol crnogorskih liberala


Na prijedlog predsjednika partije, danas u Podgorici imenovan je novi portparol Liberalne partije Crne Gore, Ammar Borančić. 
Borančić je član Glavnog odbora i Predsjeništva LP kao i aktuelni predsjednik Mladih Liberala Crne Gore i član odbora Mreže mladih liberala jugoistočne Evrope ISEEL. Aktivan je i u NVO sektoru. Student je pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.
Velika su očekivanja crnogorskih liberala od Borančića kao veoma mladog čovjeka sa izraženim osjećajem za liberalnu demokratiju,individualizam i pojedinačna ljudska prava i zalaganjem za prosperitetnu,slobodnu,građansku i emancipovanu Crnu Goru u Evropskoj uniji i NATO-u.