четвртак, 10. децембар 2015.

Regionalnu Deklaraciju ljudskih prava podržali i Mladi LPCG

Poštovani,
Građanska alijansa je povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana ljudskih prava inicirala zajedničku Deklaraciju koju su potpisale stranačke organizacije mladih 12 političkih partija iz Crne Gore a koja tretira suštinska pitanja mladih u regionu sa posebnim akcentom na poštovanje ljudskih prava.
Građanska alijansa je, u saradnji sa partnerskim kancelarijama iz regiona je 2014 godine formirala regionalnu Mrežu podmladaka političkih partija koja ima za cilj da okupi strukture mladih u okviru partijskih organizacija oko univerzalnih demokratskih vrijednosti poput ljudskih prava, bez obzira na svoje političke ideologije i različita politička stanovišta. Ova Mreža ima za cilj da doprinese međusobnom povezivanju mladih u regionu, boljoj međusobnoj saradnji te pokretanju značajnih procesa koji su od suštinskog značaja za uspješnu buduću saradnju svih država Zapadnog Balkana.

уторак, 04. август 2015.

Novi zakoni olakšaće ekonomski položaj građanaUsvajanjem seta ekonomskih zakona u posljednjem dijelu proljećnog zasijedanja Skupštine Crne Gore  implementiran je značajan dio ekonomskog programa Liberalne partije, ali i značajno olakšan ekonomski položaj građana i građanki.
Kako je javnost upoznata, Skupština je usvojila, na prijedlog Liberalne partije, Zakon o ličnom stečaju potrošača, koji daje mogućnost svim potrošačima, odnosno građanima Crne Gore za novi početak u slučaju kada imaju određene finansijske obaveze koje ne mogu izmiriti. Ovaj Zakon predviđa olakšani, vansudski, postupak rješavanja finansijskih sporova ali i garantuje dužniku osnovnu finansijsku i stambenu sigurnost kao i mogućnost oslobađanja dijela duga pod određenim uslovima.

Sindikati se svađaju, radnici ispaštaju!Radnička prava i kvlitetniji položaj radnika u Crnoj Gori zahtijevaju stalne napore i težnje ka poboljšanju kako regulative u ovoj oblasti tako i njenog snažnijeg sprovođenja u praksi. Brojne su prepreke koje ne dozvoljavaju brži tempo razvoja u ovoj oblasti, od nepostojanja kvalitetnog slobodnog tržišta i konkurentnosti preko slabo razvijenog preduzetništva i privatnog sektora pa do pojedinaca koji nijesu spremni ili nijesu u mogućnosti da označe konkretne propuste i probleme u radnom zakonodavstvu u praksi i zahtijevaju, zajedno sa političkom i stručnom javnošću, konkrente mjere i izmjene koje bi doprinijele kvalitetnijem položaju zapošljenih lica u određenom segmentu. Takav problem defintivno jeste posljedica manjka građanske svijesti o pravima koja nam pripadaju kao i manjka građankse hrabrosti da se izborimo za ono što nam pripada.

петак, 17. јул 2015.

13. jul: Crnogorci zaslužuju moderno i slobodno društvoIstorijska vertikala crnogorske državnosti, koja seže sve do Barske bitke 1042. godine, doživjela i svoj međunarodno-pravni trijumf na današnji dan 1878. godine na Beerlinskom kongresu. Sticajem okolnosti, 13. jula 1941. godine u fašizmom porobljenoj Evropi, crnogorski narod podigao se na prvi i tada najmasovniji ustanak protiv fašističkih i nacističkih okupatora  te na taj način vaskrsao onaj stari duh slobodne države Crne Gore koji je decenijama potiran i prikrivan. Ono što sa današnje distance sigurno možemo zaključiti jeste da je 13. jul 1941. koji je još jednom potvrdio crnogorsko postojanje i opredijeljenost Crne Gore ka demokratiji i slobodi, definitivno bio kamen temeljac za ono što se dogodilo 21. maja 2006. godine.

четвртак, 25. јун 2015.

Represija ne daje rezultate, potrebna podrška i razumijevanjeDanas u Podgorici akcijom Juventasa i Mladih Liberala završena je međunarodna kampanja “Podrži, ne kažnjavaj” koja se prvi put obilježava ove godine u Crnoj Goru na Međunarodni dan borbe protiv zloupotreba droga. Mladi LPCG i Juventas proteklih dana obilježili su ovu kampanju i u Baru, Bijelom Polju i Kotoru gdje su razgovarali sa mladima o izazovima zloupotreba droga u tim gradovima. Tim povodom, oni su danas održali i zajedničku konferenciju za medije.

Mladi u Crnoj Gori smatraju da je sistem podrške toj populaciji koja počinje da ekperimentiše sa psihoaktivnim supstancama nedovoljno razvijen, a da nivo stigme i diskriminacije utiče na povećanje broja zavisnika od droga, kazala je programska direktorica nevladine organizacije Juventas, Tijana Žegura.

Mladi LP i Juventas: Nedostaju servisi podrške i pomoći zavisnicima Danas je u Kotoru u okviru kampanje „Pruži podršku, a ne kažnjavaj“ održan sastanak aktivista NVO Juventas i Mladih Liberalne partije iz ovog grada. Kampanja „Podrži, a ne kažnjavaj“, prioritizuje zdravstvenu i socijalnu zaštitu korisnika psihoaktivnih supstanci, njihovih porodica i zajednica u kojima žive, nasuprot ustaljenog modela pravnog kažnjavanja ove kategorije stanovništva. Oni su ranije u drugim gradovima analizirali probleme narkomanije među mladima, što donosi legalizacija marihuane i kako se može sanirati posljedice zloupotrebe droga.
Mladih LP su ukazali na postojanje velikog problema zloupotrebe droga među mladima u Kotoru, gradu „u kojem je važnije da okolina ne sazna da neko ima takav problem, nego liječenje, zdravlje i na kraju život te mlade osobe“. Kotor je grad čiji je Dom zdravlja posljednjih mjeseci imao problema u snadbijevanju medikamenata za liječenje bolesti zavisnosti, konkretno kod opijatskih zavisnika.

LP i Juventas: 84% korisnika probalo drogu kao maloljetni, država nema odgovor


Danas je u nastavku međunarodne kampanje “Pruži podršku, a ne kažnjavaj”, koja se po prvi put održava u Crnoj Gori, održan sastanak aktivista NVO Juventas i Mladih Liberalne partije u Bijelom Polju.
Mladi iz Bijelog Polja, kao i prethodnog dana mladi iz Bara, su naglasili da je najveći problem nedostatak kvalitetnog rada sa njihovom generacijom u Crnoj Gori. Smatraju da je nedovoljno razvijen sistem podrške mladim ljudima koji počinju da eksperimentišu sa psihoaktivnim supstancama u sve ranijem uzrastu, da su postojeći servisi veoma malo prilagođeni mladima, te da je nivo stigme i diskriminacije mladih ljudi koji traže pomoć izuzetno visok, što direktno utiče na opadanje broja onih koji se obraćaju institucijama sistema, odnosno na povećanje broja mladih koji imaju problem sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci.